Отримайте диплом фахового молодшого бакалавра у нас!

Після закінчення коледжу Ви продовжуєте навчання в Університеті економіки і підприємництва за  СКОРОЧЕНОЮ ПРОГРАМОЮ!

Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування» є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань.

Інженерія програмного забезпечення.

Фахівці даної кваліфікації випускаються підготовленими до вирішення широкого кола завдань з інформатизації та комп’ютеризації суспільства.

Фінанси, банківська справа та страхування.

Спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів фінансів, банківської справи та страхування підприємств різних організаційно-правових...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності.

Менеджмент

Посади, які може займати молодший бакалавр даної кваліфікації, це: помічник керівника підприємства, установи та організації;...

Економіка.

Спеціальність 051 «Економіка» формує системні знання з питань планування, організації виробництва, обліку та контролю господарської...