Економіка.

Спеціальність 051 «Економіка» формує системні знання з питань планування, організації виробництва, обліку та контролю господарської діяльності на підприємствах.