Ліцензії / Сертифікати

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України.

Сертифікат: https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/fahova%202021/20-fahova-21.pdf